Data zdarzenia

9 marca 2022

Miejsce zdarzenia

Mariupol, Szpital położniczy nr 3

Po terrorystycznym zbombardowaniu przez rosyjskie samoloty szpitala dziecięcego w Mariupolu 17 osób zostało rannych (dzieci, kobiety, lekarze), trzy zmarły, w tym jedno dziecko – dziewczynka.
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow potwierdził, że zbombardowanie szpitala położniczego w Mariupolu było świadomą i celową decyzją armii rosyjskiej.

Kwalifikacja prawna

W świetle art. 8 ust. 2 pkt b) ppkt (ix) Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 17 lipca 1998 r.; dotyczącego zbrodni wojennych incydent powyższy stanowi (b) inne poważne naruszenia praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mających zastosowanie do konfliktów zbrojnych o międzynarodowym charakterze, a mianowicie: (ix) zamierzone kierowanie ataków na budynki przeznaczone na cele religijne, edukacyjne, artystyczne, naukowe lub charytatywne, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie gromadzeni są ranni i chorzy, pod warunkiem, że nie są one celami wojskowymi.

Multimedia

Źródła

https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-10-22/h_6c63aaf57789d7938ebe1facf22628e7

https://www.wprost.pl/wojna-na-ukrainie/10650133/rosjanie-ostrzelali-szpital-polozniczy-w-mariupolu-budynki-doszczetnie-zniszczone-leje-w-ziemi-nagrania-pokazuja-skale-zniszczen.html

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8377077,siergiej-lawrow-rosja-zbombordowany-szpital-mariupol.html