Data zdarzenia

08.03.2022

Miejsce zdarzenia

miasto Mariupol, obwód doniecki

Zgodnie z tym co opublikował na swoich social mediach Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Mariupolu zmarło dziecko z powodu odwodnienia na skutek całkowitego odcięcia miasta od wody, pożywienia, komunikacji, gazu i prądu.

Kwalifikacja prawna

zgodnie z art. 8 sek. 2 lit. b) i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego dnia 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mających zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: : xxv) zamierzone głodzenie osób cywilnych jako metoda prowadzenia dzialań wojennych poprzez pozbawianie tych osób środków niezbędnych do życia, w tym umyślne pozbawianie racji żywnościowych przewidzianych w Konwencjach Genewskich; (i) zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym niebiorącym bezpośredniego udziału w działaniach wojennych;

Multimedia

Źródła

https://www.ukrinform.pl/rubric-ato/3423670-po-raz-pierwszy-od-dziesiecioleci-w-mariupolu-zmaro-dziecko-z-powodu-odwodnienia-zeenski.html