Data zdarzenia

7 marca 2022

Miejsce zdarzenia

V’yazivka (obw. żytomierski)

W miejscowości V’yazivka położonej pod Żytomierzem w wyniku nocnego ostrzału zniszczono drewnianą Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, którą wybudowano w 1862 roku. Olga Rutkowska z Rady Głównej Ukraińskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Historii i Kultury poinformowała, że jest to zabytek architektury o znaczeniu państwowym, objęty ochroną nr 108.

Kwalifikacja prawna

W świetle art. 8 ust. 2 pkt b) ppkt (i) Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 17 lipca 1998 r.; dotyczącego zbrodni wojennych incydent powyższy stanowi

(b) inne poważne naruszenia praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mających zastosowanie do konfliktów zbrojnych o międzynarodowym charakterze, mianowicie:

(ix) zamierzone kierowanie ataków na budynki przeznaczone na cele religijne, edukacyjne, artystyczne, naukowe lub charytatywne, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie gromadzeni są ranni i chorzy, pod warunkiem, że nie są one celami wojskowymi.

Multimedia

Źródła

https://www.facebook.com/groups/279060589336191/posts/1093379324570976/