Data zdarzenia

25 lutego 2022

Miejsce zdarzenia

Melitopol (obw. Zaporoski)

Już drugiego dnia wojny wojska rosyjskie wkroczyły do Melitopola na południowej Ukrainie. Podczas starć rosyjskie oddziały uderzyły na szpital przy ul. Bohaterów Ukrainy, pomimo, że wciąż działał, a w środku nie stacjonowali żołnierze ukraińscy. Burmistrz miasta Iwan Fiodorow poinformował o tym, że Rosjanie zniszczyli oddział onkologiczny tej placówki. Tego samego dnia pojawiło się nagranie opublikowane między innymi przez portal NEXTA, na którym widać płomienie oraz wybuchy w budynku onkologii.

Kwalifikacja prawna

W świetle art. 8 ust. 2 pkt b) ppkt (i) Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego ustalonego w dniu 17 lipca 1998 r. w Rzymie; dotyczącego zbrodni wojennych incydent powyższy stanowi zbrodnię wojenną, którą zakwalifikować można jako inne poważne naruszenia praw i zwyczajów prawa mW świetle art. 8 ust. 2 pkt b) ppkt (ix) Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego z dnia 17 lipca 1998 r.; dotyczącego zbrodni wojennych incydent powyższy stanowi
(b) inne poważne naruszenia praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mających zastosowanie do konfliktów zbrojnych o międzynarodowym charakterze, a mianowicie:
(ix) zamierzone kierowanie ataków na budynki przeznaczone na cele religijne, edukacyjne, artystyczne, naukowe lub charytatywne, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie gromadzeni są ranni i chorzy, pod warunkiem, że nie są one celami wojskowymi.

Multimedia

Źródła

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zaporizhua-sytuatsiya-melitopol/31724548.html