Data zdarzenia

07.04.2022

Miejsce zdarzenia

Wieś Zavorichi, obwód kijowski

Przemieszczające się przez wieś wojska rosyjskie celowo ostrzelały zabytkową cerkiew z XIX wieku.

Kwalifikacja prawna

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: ix) zamierzone kierowanie ataków na budynki przeznaczone na cele religijne, edukacyjne, artystyczne, naukowe lub charytatywne, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie gromadzeni są ranni i chorzy, pod warunkiem ze nie są one celami wojskowymi; ii) zamierzone kierowanie ataków na obiekty cywilne, czyli obiekty niebedące celami wojskowymi;

Multimedia

Źródła

https://lb.ua/culture/2022/03/08/508554_cherez_obstrili_kiivshchini_zgorila.html