Data zdarzenia

17.03.2022

Miejsce zdarzenia

Merefa

O godzinie 3.30 Szkoła i dom kultury w Merefie zostały zniszczone w wyniku ostrzału rosyjskiego , a także okoliczne domy. Nie ma ofiar cywilnych.

Kwalifikacja prawna

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: ix) zamierzone kierowanie ataków na budynki przeznaczone na cele religijne, edukacyjne, artystyczne, naukowe lub charytatywne, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie gromadzeni są ranni i chorzy, pod warunkiem ze nie są one celami wojskowymi; ii) zamierzone kierowanie ataków na obiekty cywilne, czyli obiekty niebędące celami wojskowymi;

Multimedia

Źródła

https://t.me/ukrinform_news/57986

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/326191369542253