Data zdarzenia

11.03.2022

Miejsce zdarzenia

miasto Dnipro

11 marca około godziny 06:10 odbyły się trzy naloty na miasto Dniepr, w wyniku czego ucierpiały: przedszkole, budynek mieszkalny oraz dwupiętrowa fabryka obuwia, w której o 7.45 wybuchł pożar. W 8 budynkach mieszkalnych wybuchły szyby. 1 osoba zmarła.

Kwalifikacje prawne

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: ix) zamierzone kierowanie ataków na budynki przeznaczone na cele religijne, edukacyjne, artystyczne, naukowe lub charytatywne, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie gromadzeni są ranni i chorzy, pod warunkiem ze nie są one celami wojskowymi; (i) zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym niebiorącym bezpośredniego udziału w działaniach wojennych; ii) zamierzone kierowanie ataków na obiekty cywilne, czyli obiekty niebedące celami wojskowymi;

Multimedia

Źródła

https://t.me/dsns_telegram/4617

https://www.youtube.com/watch?v=i6zIusDa41c