Data zdarzenia

09.03.2022

Miejsce zdarzenia

miasto Malin, obwód żytomierski

Ukraińskie social media wydały oświadczenie, że zostały zrzucone bomby lotnicze w mieście Malin przez co pięciu cywilów straciło życie w tym dwoje dzieci.

Kwalifikacje prawne

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: ix) zamierzone kierowanie ataków na budynki przeznaczone na cele religijne, edukacyjne, artystyczne, naukowe lub charytatywne, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie gromadzeni są ranni i chorzy, pod warunkiem ze nie są one celami wojskowymi; (i) zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym niebiorącym bezpośredniego udziału w działaniach wojennych; ii) zamierzone kierowanie ataków na obiekty cywilne, czyli obiekty niebędące celami wojskowymi;

Multimedia

Źródła

https://t.me/civils_in_ukrainian_war/1126

https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3424270-five-people-killed-in-airstrike-on-zhytomyr-region.html