Data zdarzenia

08.03.2022

Miejsce zdarzenia

miasto Mariupol, obwód doniecki

Zgodnie z tym co podaje Szef NATO doszło do ostrzelania korytarza humanitarnego łączącego Mariupol z Zaporiżżią na skutek czego poniosła śmierć ludność cywilna.

Kwalifikacja prawna

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: (i) zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym niebiorącym bezpośredniego udziału w dzialaniach wojennych;

Multimedia

Źródła

https://www.dw.com/pl/szef-nato-wiarygodne-doniesienia-o-ostrzale-ewakuowanych-cywili/a-61055551