Data zdarzenia

07.03.2022

Miejsce zdarzenia

miejscowość Gostomel, obwód kijowski

Rosyjscy agresorzy zabili burmistrza miejscowości Gostomel Jurija Prilipko i dwóch jego współpracowników, Ruslana Karpenko oraz Iwana Zorię, w czasie gdy rozdawali pomoc humanitarną.

Kwalifikacja prawna

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: (i) zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym niebiorącym bezpośredniego udziału w działaniach wojennych;

Multimedia

Źródła

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3422459-rosijski-zagarbniki-zastrelili-mera-gostomela-pid-cas-rozdaci-dopomogi.html

https://www.facebook.com/hostomelrada.gov.ua/posts/7033026853435840