Data zdarzenia

06.03.2022

Miejsce zdarzenia

Irpień

6 marca zginął Anatoliji Bereżny, który pomagał w ewakuacji ludności cywilnej. Podczas podróży został trafiony pociskiem z moździerza w wyniku czego poniósł on śmierć jak i kilka znajdujących się w pobliżu osób. Anatolij miał 26 lat, był członkiem grupy wolontariuszy, która w ciągu dwóch dni ewakuowała ponad 400 osób.

Kwalifikacja prawna

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: (i) zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym niebiorącym bezpośredniego udziału w działaniach wojennych;

Multimedia

Źródła

https://dou.ua/lenta/news/anatoly-berezhny/

https://www.facebook.com/BaptistsofUkraine/posts/5142486005781683