Data zdarzenia

06.03.2022

Miejsce zdarzenia

miasto Irpin

Podczas ewakuacji ludności z miasta Irpin do miasta Kijów rosyjski ostrzał zabił 8 cywilów.

Kwalifikacja prawna

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: (i) zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym niebiorącym bezpośredniego udziału w działaniach wojennych

Multimedia

Źródła

https://www.wsj.com/articles/russian-artillery-kills-ukrainian-civilians-fleeing-kyiv-suburb-11646575238