Data zdarzenia

05.03.2022

Miejsce zdarzenia

miasto Biała Cerkiew

Rankiem 5 marca w wyniku nalotu na miejscowość Biała Cerkiew zniszczonych zostało około 20 domów. W wyniku zdarzenia ucierpiała ludność.

Kwalifikacja prawna

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: (i) zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym niebiorącym bezpośredniego udziału w działaniach wojennych; ii) zamierzone kierowanie ataków na obiekty cywilne, czyli obiekty niebędące celami wojskowymi;

Multimedia

Źródła

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/5/7328440/

https://t.me/nexta_live/19831