Data zdarzenia

05.03.2022

Miejsce zdarzenia

wieś Jasnogorodka, obwód kijowski

Kapłan Cerkwi Prawosławnej Ukrainy ks. Rostislav Dudarenko został zabity przy barykadzie mającej utrudnić przejazd wojsk rosyjskich w jego rodzinnej wsi Jasnogorodka. Pop został zabity 5 marca, ale jego ciało odnaleziono dopiero następnego dnia.

Kwalifikacja prawna

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: (i) zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym niebiorącym bezpośredniego udziału w działaniach wojennych;

Multimedia

Źródła

https://www.facebook.com/2014823481927116/posts/4948935198515915/?d=n

https://risu.ua/rosijski-agresori-vbili-svyashchennika-pcu-na-blokpostu-bilya-fastova_n126828