Data zdarzenia

02-04.03.2022

Miejsce zdarzenia

Borodzianka, obwod kijowski

W wyniku rosyjskich nalotów na miasto szacuje się, że pod gruzami mogło znaleźć się nawet około 100 osób.

Kwalifikacja prawna

zgodnie z art. 8 sek. 2(b)(i) Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, przyjętego 17 lipca 1998 r. w Rzymie; w odniesieniu do zbrodni wojennych, powyższy incydent jest zbrodnią wojenną, którą można zaliczyć do innych poważnych naruszeń praw i zwyczajów prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: (i) zamierzone kierowanie ataków przeciwko ludności cywilnej lub osobom cywilnym niebiorącym bezpośredniego udziału w działaniach wojennych; ii) zamierzone kierowanie ataków na obiekty cywilne, czyli obiekty niebedące celami wojskowymi;

Multimedia

Źródła

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/03/4/7328207/

https://www.ndtv.com/world-news/ukraine-war-video-from-borodyanka-shows-destroyed-buildings-smouldering-fire-2802816

https://t.me/nexta_live/19142